Gebruik van Bel-me-niet Register

Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een kwart van hun panelleden ontevreden is over de werking van het Bel-me-niet Register. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de onvrede vooral komt uit het feit dat ex-klanten zonder raadpleging van het Bel-me-niet Register gebeld mogen worden. In de telecommunicatiewet is beschreven wanneer het register gebruikt moet worden.

Het kan dus zijn dat u ondanks uw inschrijving in het Bel-me-niet Register toch nog telefonisch benaderd. Hier leest u in welke situaties dat is toegestaan:

https://www.bel-me-niet.nl/vragen/waarom-word-ik-ondanks-mijn-inschrijving-het-bel-me-niet-register-toch-nog-telefonisch