Aanmelden per Post

Per post kunt u uw telefoonnummer laten blokkeren door het sturen van een brief naar:

Stichting Infofilter
Postbus 90720
2509 LS DEN HAAG

Zie onderstaand een voorbeeldbrief:

Aan Stichting Infofilter
Postbus 90720
2509 LS  DEN HAAG

 

Betreft: Registratie te blokkeren telefoonnummer in Bel-me-niet Register

Persoonsgegevens

Geslacht                     : ………………………………………………………………………………………………….

Voorletter(s):              : ………………………………………………………………………………………………….

Achternaam               : ………………………………………………………………………………………………….

Adres                          : …………………………………………………………………………………………………..

Postcode                    : ………………………………………………………………………………………………….

Woonplaats                : ………………………………………………………………………………………………….

(Eventueel) e-mailadres        : ………………………………………………………………………………………….

 

Te blokkeren telefoonnummer(s)
Maximaal 4 telefoonnummers per registratie.
Deze telefoonnummers dienen op naam te staan van ondergetekende


Telefoonnummer       : …….….…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer       : …..…..……….…………………………………………………………………………………

Telefoonnummer       : ……..……….…..………………………………………………………………………………

Telefoonnummer       : …………….……………………………………………………………………………………

 

Blokkades
Hieronder kunt u de blokkades aanvinken waarvoor u uw telefoonnummer wenst te blokkeren.

*  Auto en toebehoren                                                          *  Horoscopen

*  Boeken en Muziek                                                           *  Loterijen

*  Energie                                                                             *  Kranten en tijdschriften

*  Financiën (banken, verzekeraars)                                   *  Telecommunicatie en computers

*  Goede doelen (fondsenwerving)                                      *  Thuiswinkelen

 

 

Handtekening:            ……………………………………………………………………………………………………